preloader

Novosti

O sustavima otprašivanja
Blog

O sustavima otprašivanja

Glavne funkcije sustava otprašivanja:

  • bolji uvjeti na radnom mjestu i zaštita radnika,
  • zaštita okoliša i strojeva,
  • ušteda energije,
  • recikliranje otpadnog materijala.

Elementi svakog sustava otprašivanja su otsisni sustav zraka, filtar, silos ili neki drugi spremnik te automatika sa senzorima za kontrolu rada i sigurnosnim senzorima.

Otsisni sustav čine ventilatori i cjevovod kojima struji zagađeni zrak koji prolazi kroz filtar. Ovisno o procesu, filtrirana prašina se transportnim cjevovodima odvodi u silos, a pročišćeni zrak se može ponovno vratiti u proizvodnu halu. Slika 1 prikazuje glavne dijelove sustava otprašivanja, a slika 2 instalirani sustav otprašivanja

Slika 1: Elementi jednog sustava

Slika 2. Instalirani sustav otprašivanja – PELET GRUPA, Novska

Ovisno o vrsti i količini prašine koja se otsisava i filtrira postoji nekoliko podjela filtarskih uređaja. Glavna podjela je natlačne i podtlačne.

Odabir filtarskog uređaja isključivo ovisi o opterećenju sustava prašinom i o vrsti prašine (abrazivna, neabrazivna, eksplozivna i sl). Opterećenje sustava ovisi o količini prašine i o udjelu najsitnijih čestica u otsisanom materijalu. Što je ukupna količina prašine veća i/ili udio najsitnijih čestica dominantan, opterećenje je veće.

Ukoliko se radi o neabrazivnoj prašini koristi se tlačni sustav (tlačni filtar). Materijal prolazi kroz ventilator i u filtru se glavnina prašine odvaja gravitacijski, a manji dio na filtarskoj površini. Zbog slabog opterećenja takvi filtri, ukoliko su dobro odabrani, rade bez dodatnog otresanja vreća.

Ukoliko su specifična opterećenja filtra velika, što je tipično za brusne prašine u drvnoj industriji, te gotovo uvijek u cementarama, prehrambenoj, kemijskoj i sl. industrijama, tlačni filtri se dopunjavaju sa sustavima za otresanje (regeneraciju) vreća. Postoje tri načina otresanja filtar vreća, a to su:

  • vibracijsko otresanje
  • protutlačno otresanje ventilatorom
  • otresanje vreća komprimiranim zrakom.

Način otresanja se također odabire ovisno o opterećenju sustava i svojstvima prašine. Vibracijsko otresanje je najjednostavnije, ali i najmanje učinkovito. Najučinkovitije otresanje vreća je komprimiranim zrakom koji se programirano, u većoj količini, u vrlo kratkom vremenu ubacuje u čistu unutrašnjost vreće i prolaskom kroz nju snažno izbija čestice prašine nakupljene na vanjskoj površini vreće. Isti je princip i protutlačnog ventilatorskog otresanja, samo što je manje učinkovito.

Ukoliko je prašina koja se filtrira jako abrazivna radi trajnosti opreme potrebno je primijeniti podtlačni sustav. U tim sustavima cjelokupni transport materijala od mjesta nastajanja do filtra je u podtlaku, a ventilatorska jedinica se nalazi iza filtra i kroz nju prolazi već filtrirani zrak bez prašine. Time je ventilator zaštićen, a cjevovod, osim na koljenima, ne dolazi u kontakt sa abrazivnom prašinom.

Podtlačni sustavi često se primjenjuju i u slučajevima gdje su moguće koncentracije eksplozivnih smjesa plinova ili prašine. Karakteristično za podtlačne sustave je da filtar mora imati konstrukciju otpornu na stvoreni podtlak i u pravilu imaju ugrađen jedan od sustava za otresanje vreća.

Slika 3. Primjer potlačnog sustava –DALSTROJ ADRIA WINCH,  Split

Slika 4. Primjer tlačnog sustava –VEKTRA JAKIĆ, Pljevlja

Izdvojena prašina u filtru treba se što prije odstraniti iz filtra kako ne bi došlo do njegovog zaštopavanja ili nakupljanja veće količine uzvitlane prašine koja u nekim uvjetima predstavlja visoki rizik od nastanka požara i eksplozije.

Za slabo opterećene filtre, kao i za filtre u industrijama gdje je predmet otsisa vrlo sitna prašina, ponekad je dovoljno kao spremnik koristiti PE vreće ili kod podtlačnih kantu (metalna posuda). Kod većih jedinica pražnjenje materijala je riješeno lančanim ili pužnim transportom preko rotacijskog zračnog zapornika (dozatora) kojim se filtar tlačno brtvi, a ravnomjernim doziranjem se materijal gravitacijski ispušta iz filtra.

Ovisno o daljnjoj namjeni filtriranog materijala i automatizaciji postrojenja materijal se transportira u silos ili kontejner ili se njime direktno ‘hrani’ kotlovnica ili briketirka.

Da bi sve to bilo u funkciji kod svih filtra postoje elektromotorni pogoni, zatim niz najrazličitijih senzora i davača podataka kako bi se uskladio prioritet rada, kontrola ispravnosti te vrlo visoki zahtjevi na provedbu protupožarne i protueksplozijske zaštite. Ukoliko se tu pridodaju i česte prisutne instalacije komprimiranog zraka za upravljane elektromagnetskim ventilima onda se nameće nužnost postojanja automatike kod imalo složenijeg filtra kojim se sve te funkcije ostvaruju.