preloader

Politika privatnosti

KIMEL-FILTRI d.o.o. je vlasnik web stranice www.kimel-filtri.hr. Stvorili smo ovu izjavu o privatnosti
kako bismo pokazali da brinemo o privatnosti naših korisnika te kako bismo ih informirali o načinima
skupljanja i obrade osobnih podataka na ovoj web stranici.
Prikupljanje podataka
Osobni podatak jest svaki podatak koji može identificirati pojedinca.  Pojedinac čiji se identitet može
utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora
kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više
čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet
tog pojedinca.
Vaše osobne podatke prikupljamo samo kada nam svojom voljom date takve informacije. Podatke o
vama prikupljamo kada ispunite obrazac ili prilikom prijave na newsletter.
Trebali biste imati na umu da se neosobne informacije i podaci mogu automatski prikupljati putem
naših Internet servera ili korištenjem „kolačića“. Kliknite ovdje kako biste pročitali našu politiku o kolačićima.
Primjeri informacija o vašem korištenju stranice uključuju: najposjećenije i najgledanije stranice i
poveznice na našoj web stranici, broj ispunjenih obrazaca, vrijeme provedeno na stranici,
najpopularnije ključne riječi koji korisnike vode do naše stranice, vaša IP adresa, informacije koje se
skupljaju putem kolačića, podaci vašeg uređaja poput postavki hardwarea, sistemske aktivnosti, vrste
pretraživača itd.

Obrada podataka
Podatke dobivene o vama koristimo u jednu ili više navedenih svrha:
Radi personalizacije vašeg korisničkog iskustva (prikupljene informacije nam pomažu da bolje
odgovorimo na vaše individualne potrebe);
Radi poboljšanja naše web stranice (trajno nastojimo poboljšati ponudu naše web stranice na temelju
povratnih informacija koje dobivamo od naših posjetitelja);
Radi uspostave primarnog kanala komunikacije s vama;
Radi povremenog slanja e-poruka (koje se tiču povremenog primanja vijesti (ako to želite), ažuriranja,
informacija o sličnim proizvodima ili uslugama, itd.)
Poveznice s trećim stranama

Uporaba kolačića
Kako biste saznali kako koristimo kolačiće, pročitajte našu politiku o kolačićima na
linku.

Zaštita vaših podataka

Kako bismo zaštitili osobne podatke koje šaljete preko ove web stranice, koristimo fizičke, tehničke i
organizacijske mjere sigurnosti. Neprestano nadograđujemo i testiramo našu sigurnosnu tehnologiju.
Ograničavamo pristup vašim osobnim podacima samo onim zaposlenicima koji trebaju znati te
informacije kako bi vam pružili neke koristi ili usluge. Osim toga, educiramo naše zaposlenike o
važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti vaših podataka.
Pohrana i rok čuvanja podataka
Vaše osobne podatke čuvamo i štitimo cijelo vrijeme dok su pohranjeni kod nas. Osobne podatke
koje ste nam dali u poslovne ili kontaktne svrhe koristimo isključivo za potrebe poslovanja na temelju
vaše suglasnosti, osim podataka koje smo dužni čuvati na temelju zakonske ili pravne osnove.

Prava pojedinaca
Ako želite znati posjedujemo li i obrađujemo vaše osobne podatke, ili ako želite pristupiti osobnim
podacima koje imamo o vama, molimo vas da nas kontaktirate na info@kimel-filtri.hr
Također možete zahtijevati informacije o: svrsi obrade podataka, kategorijama osobnih podataka pod
obradom; tko je još izvan naše tvrtke primio vaše osobne podatke od nas; koji je izvor osobnih
podataka (ako ih niste izravno dali nama); i kako dugo ćemo čuvati podatke. Imate pravo na ispravak
osobnih podataka koje posjedujemo ako su oni netočni. Također možete, uz određene iznimke,
zatražiti da izbrišemo vaše podatke ili prestanemo s njihovom obradom. Možete tražiti da
prestanemo koristiti vaše osobne podatke u svrhe izravnog marketinga. U mnogim državama imate
pravo poslati pritužbu nadležnom tijelu za zaštitu podataka ako niste zadovoljni načinom kako
postupamo s vašim osobnim podacima. Ako je tehnički izvedivo, mi ćemo na temelju vašeg zahtjeva
poslati vam vaše osobne podatke ili ih prenijeti izravno na drugog voditelja obrade.
Ako nam podnesete zahtjev za slanje vaših osobnih podataka na info@kimel-filtri.hr, udovoljit ćemo
tom zahtjevu besplatno. Ako ne možemo udovoljiti vašem zahtjevu u razumnom roku, obavijestit
ćemo vas o datumu kada ćemo udovoljiti zahtjevu. Ako iz nekog razloga na možemo ispuniti vaš
zahtjev, poslat ćemo vam objašnjenje o tome zašto nismo udovoljili vašem zahtjevu.
Obavješćivanje o povredi osobnih podataka
U slučaju povrede osobnih podataka obavijestit ćemo vas i nadležno nadzorno tijelo  porukom e-
pošte u roku 72 sata o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, možebitnom utjecaju na naše
usluge i našim planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka
po pojedince.

Obavijest o povredi vam nećemo poslati u slučaju:
ako postoje tehničke i organizacijske mjere zaštite (poput enkripcije) koje su primijenjene na osobne
podatke pogođene povredom osobnih podataka, koje te podatke čine nerazumljiva bilo kojoj osobi
koja im nije ovlaštena pristupiti;
ako smo poduzeli naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog
rizika za prava i slobode pojedinaca;
ako bi to iziskivalo nerazmjeran napor ( u tom slučaju ćemo vas obavijestiti putem sredstava javnog
obavješćivanja ili slične jednako djelotvorne mjere).

Povreda osobnih podataka znači povredu sigurnosti koja vodi do nenamjernog ili nezakonitog
uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose,
čuvaju i obrađuju u vezi s nuđenjem naših usluga.

Djeca
Vodeći računa o važnosti zaštite privatnosti djece na našoj Internet stranici ne prikupljamo, ne
obrađujemo i ne koristimo informacije o osobama za koje nam je poznato da su mlađe od 18 godina
bez prethodne i vjerodostojne privole zakonskog zastupnika. Zakonski zastupnik ima pravo i može
zahtijevati uvid u informacije koje je dalo dijete te može zahtijevati da se one obrišu.
Vaša privola
Korištenjem ove web stranice dajete privolu na ovu politiku privatnosti.
Promjene naše politike privatnosti
U slučaju promjena naše politike privatnosti obavijestit ćemo vas o tome na ovoj stranici i ažurirati
datum izmjene politike privatnosti dolje kako slijedi.
Ova politika privatnosti je zadnji put ažurirana 16.01.2018. godine.