preloader

Novosti

Klasifikacija zračnih filtra prema ISO 16890
Blog

Klasifikacija zračnih filtra prema ISO 16890

UVOD

Norma ISO 16890 osigurava postupke određivanja koji realističnije simuliraju stvarne uvjete rada, zamjenjujući klasifikaciju filtara starih standarda G1 – F9 klasifikacijskim sustavom baziranim na česticama PM1, PM2.5 i PM10.

Učinci čestica (PM) na ljudsko zdravlje opsežno su proučavani i rezultati su da fina prašina može biti ozbiljan zdravstveni rizik, pridonosi ili čak uzrokuje respiratorne i kardiovaskularne bolesti.

Staklena čestica se u kontekstu norme ISO 16890 opisuje kao udio veličine prirodnih aerosola (tekućih i krutih čestica) suspendiranih u okolnom zraku.

Simbol ePMx opisuje učinkovitost uređaja za čišćenje zraka na čestice optičkog promjera između 0,3 μm i x μm.

Za razliku od norme EN 779 koji određuje klase filtara, ISO 16890 klasificira se prema skupinama filtara, ocjenjujući performanse filtara zaustavljanjem čestica veličine od 0,3 do 10 μm.

Razlika je dakle da stari standardni test zaustavlja samo jednu veličinu čestica (0.4 μm) dok novi standard određuje zaustavljanje preko spektra veličina čestica.

KLASIFIKACIJA

Novi standard ISO16890 dijeli filtre za zrak u četiri skupine. Preduvjet za svaku grupu je da filtar bilježi najmanje 50% odgovarajućeg raspona veličine čestica. Ako filtar, na primjer, zaustavlja više od 50% PM1 čestica, bit će grupiran kao ISO ePM1 filtar. Potom se iskazuje odgovarajuća učinkovitost, zaokružena u koracima od 5%.
Pored filtara za fine prašine, novi ISO standard procjenjuje i filtre grube prašine kao ISO COARSE (grubi) odnosno filtri koji hvataju manje od 50% PM10.

Filtar za zrak ispunjava uvjete za grupu ISO ePM1 ili ISO ePM2,5 ako postiže minimalnu učinkovitost od 50% ili više za veličine čestica ≤1 μm ili ≤2,5 μm.

Uz postizanje filtarske grupe, kompletna klasifikacija ISO 16890 također uključuje prosječnu učinkovitost filtra.

Minimalna učinkovitost definirana je kao učinkovitost postignuta nakon elektrostatičkog pražnjenja filtra prije ispitivanja. Prosječna učinkovitost računa se prosječnim učinkovitost filtra u netretiranom stanju, tj. prije ispuštanja i u ispražnjenom stanju.

 

Primjer:

Ako filtar postiže minimalnu učinkovitost od 45% u spektru veličine PM1 i 56% u spektru veličine PM2,5, ne ispunjava uvjete za ISO ePM1 filtarsku skupinu – što je propustilo za 5% – ali se kvalificira za grupu za filtriranje ISO ePM2,5. Pretpostavljajući da je prosječna učinkovitost ovog filtra za ISO ePM2,5 čestice bila 68%, taj se postotak zaokružuje na najbliži prirast od 5% (zaokružen na 65%), a klasifikacija filtra ISO 16890 stoga je ISO ePM2,5 65%.

Za klasifikaciju u filtarskoj grupi ISO ePM10 filtar mora postići prosječnu učinkovitost ePM10 ≥ 50%. Filtri s prosječnom učinkovitošću <50% za ovaj raspon veličina čestica klasificirani su u ISO grubu skupinu filtra i prema početnom gravimetrijskom zastoju.

Tablica 1. Klasifikacija filtara obzirom na veličinu čestice

Filtar Veličina čestica (μm) Kriterij razvrstavanja Primjer
ISO ePM1 0.3 ≤ x ≤ 1 Minimalna učinkovitost ≥ 50% Virusi, nano čestice, ispušni plinovi i sl.
ISO ePM2,5 0.3 ≤ x ≤ 2,5 Minimalna učinkovitost ≥ 50% Bakterije, pelud, prašina tonera, spore plijesni i sl.
ISO ePM10 0.3 ≤ x ≤ 10 Prosječna učinkovitost ≥ 50% Pelud, pješčana prašina i sl.
ISO Coarse 0.3 ≤ x ≤ 10 Prosječna učinkovitost <50% Pijesak, kosa i sl.

USPOREDBA EN779 I ISO 16890

Radi lakšeg razumijevanja i odabira odgovarajućeg filtra tablicom u nastavku je prikazana usporedba EN779 i ISO 16890.

Tablica 2. Usporedba klasifikacije normi EN779 i ISO16890

  EN 779 ISO 16890
Naziv: Filtri za čestice zraka za opću filtraciju Filtri za zrak za opću ventilaciju
Valjanost: Do sredine 2018.g. Od kraja 2016.g.
Procjena zaustavljanja: Klasa filtra G1 do G4: prosječna gravimetrijska zaustavljanja.

Klasa filtra M5 do F9: zaustavljanje čestica do promjera 0,4μm.

Razvrstavanje se temelji na zaustavljanju čestica u rasponu promjera 0,3 – 10 μm.
Klasifikacija filtara: Klase filtra:

G1 – G4

M5 – M6

F7 – F9

Grupa filtra:

ISO Coarse

ISO ePM10

ISO ePM2,5

ISO ePM1

Bitne karakteristike: –   Prosječno gravimetrijsko zaustavljanje

–   Prosječna učinkovitost i minimalna učinkovitost za čestice promjera 0,4 μm

–   Kapacitet zadržavanja prašine za ispitivane čestice

–   Pad tlaka kao funkcija volumetrijske brzine protoka

–   Početno gravimetrijsko zaustavljanje (obvezno samo za ISO Coarse)

–   Prosječno frakcijsko zaustavljanje za čestice PM1, PM2.5 i PM10

–   Minimalna učinkovitost ≥50% za ispitanu PM skupinu

–   Kapacitet zadržavanja prašine za ispitnu prašinu

–   Pad tlaka kao funkcija volumetrijske propusnosti

Kategorije

Zadnje novosti