- Lakirnice i sustavi lakiranja
Lakirnice i sustavi lakiranja

Projektiramo i izrađujemo otsisne stijene sa suhim i mokrim postupkom filtracije za lakirnice. Otsisne stijene su izrađene od pocinčanog lima, te su raspoložive u izvedbi sa bočnim stranicama i krovom.
Zbog toga što lakirnice spadaju u eksplozivno ugrožene prostore otsisne stijene mogu biti izvedene sa ventilatorom u neiskrećoj izvedbi i motorom u standardnoj izvedbi ili sa ventilatorom i motorom sa hrvatskim atestom u ex izvedbi.

Nudimo:

  • lakirnice sa suhim postupkom
  • lakirnice sa mokrim postupkom
  • filtri za lakirnicu i zrak
  • filtarske vreće i uloške u okvirima
  • centralna jedinica za dobavu zraka

Pročitajte više o lakirnicama i sušionicama

o_nama
o_nama
o_nama