- Filtri za zrak i lakirnicu
Filtri za zrak i lakirnicu

Nudimo veliki izbor filtarskih materijala u metraži i konfekcioniranih na željene oblike za pročišćavanje dovodnog i odvodnog zraka iz lakirnica.

KARTONSKI PREDFILTAR
Izrađen je od nezapaljivog materijala. Filtar je oblikovan u obliku ''mijeha'' sa prolazima koji omogućavaju visoki stupanj filtracije. Uz kvalitetan otsis postiže se da višak boje, koji je ostao raspršen u zraku lakirnice, prolazi kroz filtar unutar kojega se zadržava.

PREDFILTRI
Primjenjuju se u ventilacijskim i klima uređajima, te komorama za lakiranje. Namijenjen je pročišćavanju ulaznog zraka. Klasa: EU2-EU3.

STROPNI FILTRI
Prvenstveno se primjenjuju u lakirnicama kao zadnji stupanj najfinije filtracije dovodnog zraka. Klasa: EU5.

PODNI FILTRI (PAINT STOP)
Podni filtar se najčešće stavlja kao drugi stupanj filtracije u lakirnicama (nakon kartonskog predfiltra). Njime se štite kanali, cjevovod, otsisni ventilatori i okoliš od čestica boja i lakova. Stupanj filtracije je 90-95 % boje.

FILTARSKE VREĆE I ULOŠCI U OKVIRIMA
Nudimo:

  • Filtarske vreće sa džepovima sa i bez okvira u standardnim veličinama i po narudžbi;
  • Usisne korpe za ubacivanje svježeg zraka (tipske za lakirnice SOP, ostalo po narudžbi);
  • Filtarski ulošci sa ili bez okvira i žičane mreže, standardnih dimenzija i po narudžbi.

o_nama
o_nama
o_nama